Blijf op de hoogte:

Contact: 033-7410041

Aan de slag met de nieuwe Omgevingswet

Van Wet naar Digitaal Loket

Het kabinet is druk bezig om een Nationale Omgevingsvisie op te stellen, maar u bent hier toch niet op aan het wachten!? De Omgevingswet treedt in 2020 in werking! Het is belangrijk dat u nu al begint met de voorbereidingen, maar waar kunt u alvast beginnen? Wij van Bvolve nemen u graag mee in onze aanpak ‘Van Wet naar Digitaal Loket’.

De invoering van de Omgevingswet gaat gepaard met mooie kreten als ‘strategisch instrument’, ‘integrale samenhang’, ‘vrijheid tot visievorming’, ‘fysieke leefomgeving’ en ‘digitale ondersteuning’. Of de Omgevingswet alle verwachtingen gaat waarmaken is nog maar de vraag, maar dat het uw hele organisatie raakt is een feit. Volgens Bvolve kan er onderscheid gemaakt worden tussen de volgende domeinen; die samen de totale ‘veranderopgave’ vormen:

• Integrale samenhang
• Politiek en bestuurlijk
• ICT
• Processen en uitvoering
• Cultuur en gedragomgevingswet.jpg

Een logische procesmatige fasering van wet naar digitaal loket is: Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Uitvoering Omgevingswet, Toezicht en handhaving en uiteindelijk Monitoren & Analyseren. Alleen is dit niet realistisch tijdens zo’n grote veranderopgave en vereiste integrale aanpak. Op alle niveaus worden, met alle goede bedoelingen, al de eerste stappen gezet. Maar hoe zit het nu met die samenhang en integrale aanpak? Een dusdanige veranderopgave richting een digitaal loket verdient ook een aanpak op hetzelfde niveau; de Digitale Business Transformatie. Hierin staan ‘Business Value’ en ‘Business Agility’ centraal. De digitalisering (innovatieve dienstverlening) moet leiden tot meer waardevoor de burger, uw organisatie en ketenpartners; waarbij tevens het fundament wordt gelegd om sneller en efficiënter in te spelen op digitale veranderopgave. Om de eerste stappen te zetten in uw eigen digitale business transformatie biedt Bvolve Academy de ‘Digitale Business Transformatie Experience’ aan.

De digitale roadmap voor de Omgevingswet, met een passend programma en de juiste projecten, is de basis voor de verdere invulling van de referentiearchitecturen rondom processenapplicatiesdata en beslisregels. Hieruit kan de informatie worden gehaald die uiteindelijk zal moeten opgeleverd. Het ontwikkelen van de medewerkers en de organisatie staat centraal bij Bvolve. Bij digitale transformaties is Agile werken onontbeerlijk; Agile is tenslotte een integraal gedachtegoed!


Meer informatie? Neem dan contact op met Guido Cohlst. 

Omgevingswet blogs

  

AgileendeOmgevingswet.pngAgile werken aan een Digitaal Omgevingsloket

Guido Cohlst

Ken je dat? Je hebt heel veel moeite gedaan om een probleem op te lossen en je komt er dan achter dat iemand anders het probleem al heeft opgelost… Hoeveel makkelijker was het geweest als je hem eerst had gesproken? Zodat je zijn oplossing had kunnen gebruiken! [lees meer]


 

modernearchitect.pngDe rol van de moderne architect bij de invoering van de Omgevingswet

Guido Cohlst

Wij geloven dat een digitale transformatie noodzakelijk is om deze verandering succesvol door te voeren. Maar wat moet er dan aan de houding (van wie) veranderen? Als de ambtenaar aan het digitale loket echt als adviseur moet gaan optreden en ‘integraal interactieve’ diensten moet verlenen is het noodzakelijk dat ook de interne organisatie integraal samenwerkt.  [lees meer]


 
  

omg-praatplaatposter-download-visual-lp-1.png

Praatplaat Digitaliseringsopgave Omgevingswet

Om van de Omgevingswet naar een Omgevingsloket te komen staan de ‘bronhouders’ voor een digitaliseringsopgave. In deze praatplaat is de samenhang en de samenwerking tussen alle digitale elementen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet in kaart gebracht.

Download de praatplaat

Omgevingswet-poster-download-visual-pillarpage-2.png

Omgevingswet poster

Download nu onze Poster waar in een oogopslag helder wordt hoe de Informatiehuizen bijdragen aan het Beschikbaar stellen van Bruikbare en Bestendige informatie. Het digitaal dienst verlenen; sneller, eenvoudiger, goedkoper en veel toegankelijker!

Download de poster

Omgevingswet-slidedeck-download-visual-pillarpage.png

Omgevingswet slidedeck

Kom er in dit Slidedeck achter wat de Omgevingswet eigenlijk inhoudt; de Omgevingswet in cijfers, de veranderopgave, de cultuuromslag, de complexiteit en de raakvlakken met diverse vakgebieden zoals BPM, EA en Agile. 

Download het slidedeck

bvolveenomgevingswet.png

 

 

 

Bvolve en de Omgevingswet

De Omgevingswet raakt de gehele organisatie

=

Omgevingswet Learning Lane

Samen aan de slag met de Omgevingswet

Bvolve introduceert de ‘Omgevingswet Learning Lane’! Een podium en fysiek platform waarin de verschillende partijen die de Omgevingswet raken bij elkaar komen om samen te leren en te ontwikkelen. Denk hierbij aan Gemeentes, Waterschappen, Provincies, Omgevingsdiensten, GGD’en, Kadaster, Rijkswaterstaat en Energiepartijen. Bvolve zal deze sessies faciliteren, waarbij de groep zelf het tempo, ritme, onderwerpen en eventuele gastspreker(s) bepaalt. 

Lees meer over de Omgevingswet Learning Lane

Agile Architectuur

Middels Agile naar de ideale Omgevingswet invoering

Hoe beïnvloedt Agile de rol van de architect? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat architectuur een rol speelt in portfoliomanagement en bij de Agile (Scrum)teams? Tijdens deze interactieve training wordt aan hand van theorie, best practices en ervaringen uit de eerste hand op bovenstaande vragen antwoord gegeven. Er wordt onder andere naar de rol van de architect gekeken in het Agile raamwerk SAFe (Scaled Agile Framework). 

Lees meer over de Agile Architectuur training

Digitale Business Transformatie Experience

Het DO-model voor de Omgevingswet

Digitale Business Transformatie helpt u om uw strategie te vertalen naar een uitvoerbare en keten brede visie op uw organisatie-inrichting. Om de eerste stappen te zetten in uw eigen digitale business transformatie biedt Bvolve Academy de Digitale Business Transformatie Experience. Tijdens deze inspirerende middag gaat u aan de slag met uw eigen digitale casus. Dit kan een lopend of nog te starten project zijn waarin er met digitalisering een bedrijfsresultaat beoogd wordt.

Lees meer over de de Digitale Business Transformatie Experience