Blijf op de hoogte:

Contact: 033-7410041

Aan de slag met de nieuwe Omgevingswet

Van Wet naar Digitaal Loket

Het kabinet is druk bezig om de Nationale Omgevingsvisie verder vorm te geven en vast te stellen, maar jij bent hier toch niet op aan het wachten!? De Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking! De einddatum van de volledige transitie blijft op 2029 staan. Het is echter belangrijk dat je nu al begint met de voorbereidingen, maar waar kan je beginnen? Wij van Bvolve nemen je graag mee in onze aanpak ‘Van Wet naar Digitaal Loket’.

Een logische procesmatige fasering van wet naar digitaal loket is: Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Uitvoering Omgevingswet, Toezicht en Handhaving en uiteindelijk Monitoren & Analyseren. Alleen is dit niet realistisch tijdens zo’n grote veranderopgave en vereist een integrale aanpak. Het gaat dus niet meer om de Omgevingsvisie, maar om een visie op de invoering van de Omgevingswet!

 

Alvast aan de slag met de invoering van de Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet gaat gepaard met mooie kreten als ‘strategisch instrument’, ‘integrale samenhang’, ‘vrijheid tot visievorming’, ‘fysieke leefomgeving’ en ‘digitale ondersteuning’. Of de Omgevingswet alle verwachtingen gaat waarmaken is nog maar de vraag, maar dat het jouw hele organisatie raakt is een feit. Tevens is het een feit dat je als organisatie een keer met al deze data rondom de omgeving iets moet gaan doen qua digitale informatievoorziening richting de burger. En wat is dan de rol van de ambtenaar hierin? Eén van de punten waar je al mee kan starten is het in kaart brengen van de processen van de Omgevingswet en het analyseren welke systemen geraakt worden en welke data gebruikt wordt. Jouw organisatie is tenslotte één van de bronhouders van deze data! Zorg dat je klaar bent om goed aan te kunnen sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

 

De veranderopgave voor de invoering van de Omgevingswet

De veranderopgave voor de invoering van de Omgevingswet

Volgens Bvolve kan er onderscheid gemaakt worden tussen de volgende domeinen in deze transitie, die samen de totale ‘veranderopgave’ vormen:

  • Integrale samenhang
  • Politiek en bestuurlijk
  • ICT
  • Processen en uitvoering
  • Cultuur en gedrag

Zoals aangegeven in de blog over de veranderopgave is de invoering van de Omgevingswet een enorme uitdaging voor publieke en private partijen zoals gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten, GGD’en, kadaster, Rijkswaterstaat en energiepartijen. Er moet veel werk verricht worden en organisaties zitten met talloze vraagstukken over waar ze zich naar toe moeten bewegen en welke aanpak ze daar voor nodig hebben. Hierin speelt digitalisering en de bijbehorende digitale competenties een belangrijke rol, omdat de invoering van de Omgevingswet een digitale transformatie is waarbij er een meer digitale manier van dienstverlening wordt verwacht.

 

De invoering van de Omgevingswet als digitale transformatie

Een dusdanige veranderopgave richting een digitaal loket verdient ook een aanpak van hetzelfde formaat; de Digitale Business Transformatie. Maar waarom is de implementatie van de Omgevingswet eigenlijk een digitale transformatie? Zoals eerder aangegeven stellen wij dat ‘Digitale transformatie’ meer is dan een thema. Wij geloven dat digitale transformatie hét veranderproces is dat organisaties nodig hebben om succesvol digitale technologieën toe te passen in hun bedrijfsmodel. Hoe richt je hier nu een goed programma voor in? En welke projecten hangen hier dan onder? De moderne architect kan hier een belangrijke rol in spelen.

De (digitale) roadmap voor de Omgevingswet, met een passend programma en de juiste projecten, is de basis voor de verdere invulling van de referentiearchitecturen rondom processenapplicatiesdata en beslisregels. Hieruit kan de informatie worden gehaald die uiteindelijk zal moeten worden opgeleverd. Het ontwikkelen van de (digitale) competenties van de medewerkers en de organisatie staat centraal bij Bvolve.

Om integraal samen te werken aan goed afgebakende producten is Agile werken onontbeerlijk; Agile is tenslotte een integraal gedachtegoed! Agile zien wij als een krachtig hulpmiddel voor de invoering van de Omgevingswet.

Bvolve Do model 

Bvolve en de invoering van de Omgevingswet

Bvolve helpt organisaties bij het waarmaken van digitalisering. Hierbij staan de volgende kernwaarden centraal: integraal werken, samen doen, kennisoverdracht, meenemen en simpel houden. Dat laatste blijft natuurlijk ingewikkeld met een thema als de Omgevingswet. Met de Omgevingswet Learning Lane kunnen wij deze kernwaarden waarmaken door echt aan de slag te gaan met de Omgevingswet met verschillende rollen vanuit de verschillende bronhouders.


Meer informatie en/of eens sparren over de vraagstukken die spelen bij jouw organisatie? Neem dan contact op met:


Guido-klein

Michiel
Guido Cohlst Michiel Overgaag
g.cohlst@bvolve.nl m.overgaag@bvolve.nl 
06 - 29 73 75 14 06 - 86 80 58 73

 

 

Omgevingswet blogs

  

AgileendeOmgevingswet.pngAgile werken aan een Digitaal Omgevingsloket

Guido Cohlst

Ken je dat? Je hebt heel veel moeite gedaan om een probleem op te lossen en je komt er dan achter dat iemand anders het probleem al heeft opgelost… Hoeveel makkelijker was het geweest als je hem eerst had gesproken? Zodat je zijn oplossing had kunnen gebruiken! [lees meer]


 

modernearchitect.pngDe rol van de moderne architect bij de invoering van de Omgevingswet

Guido Cohlst

Wij geloven dat een digitale transformatie noodzakelijk is om deze verandering succesvol door te voeren. Maar wat moet er dan aan de houding (van wie) veranderen? Als de ambtenaar aan het digitale loket echt als adviseur moet gaan optreden en ‘integraal interactieve’ diensten moet verlenen is het noodzakelijk dat ook de interne organisatie integraal samenwerkt.  [lees meer]


 
  

omg-praatplaatposter-download-visual-lp-1.png

Praatplaat Digitaliseringsopgave Omgevingswet

Om van de Omgevingswet naar een Omgevingsloket te komen staan de ‘bronhouders’ voor een digitaliseringsopgave. In deze praatplaat is de samenhang en de samenwerking tussen alle digitale elementen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet in kaart gebracht.

Download de praatplaat

Omgevingswet-poster-download-visual-pillarpage-2.png

Omgevingswet poster

Download nu onze Poster waar in een oogopslag helder wordt hoe de Informatiehuizen bijdragen aan het Beschikbaar stellen van Bruikbare en Bestendige informatie. Het digitaal dienst verlenen; sneller, eenvoudiger, goedkoper en veel toegankelijker!

Download de poster

Omgevingswet-slidedeck-download-visual-pillarpage.png

Omgevingswet slidedeck

Kom er in dit Slidedeck achter wat de Omgevingswet eigenlijk inhoudt; de Omgevingswet in cijfers, de veranderopgave, de cultuuromslag, de complexiteit en de raakvlakken met diverse vakgebieden zoals BPM, EA en Agile. 

Download het slidedeck

bvolveenomgevingswet.png

Bvolve en de Omgevingswet

De Omgevingswet raakt de gehele organisatie

=

Omgevingswet Learning Lane

Samen aan de slag met de Omgevingswet

Bvolve introduceert de ‘Omgevingswet Learning Lane’! Een podium en fysiek platform waarin de verschillende partijen die de Omgevingswet raken bij elkaar komen om samen te leren en te ontwikkelen. Denk hierbij aan Gemeentes, Waterschappen, Provincies, Omgevingsdiensten, GGD’en, Kadaster, Rijkswaterstaat en Energiepartijen. Bvolve zal deze sessies faciliteren, waarbij de groep zelf het tempo, ritme, onderwerpen en eventuele gastspreker(s) bepaalt. 

Lees meer over de Omgevingswet Learning Lane

Agile Architectuur

Middels Agile naar de ideale Omgevingswet invoering

Hoe beïnvloedt Agile de rol van de architect? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat architectuur een rol speelt in portfoliomanagement en bij de Agile (Scrum)teams? Tijdens deze interactieve training wordt aan hand van theorie, best practices en ervaringen uit de eerste hand op bovenstaande vragen antwoord gegeven. Er wordt onder andere naar de rol van de architect gekeken in het Agile raamwerk SAFe (Scaled Agile Framework). 

Lees meer over de Agile Architectuur training

Digitale Business Transformatie Experience

Het DO-model voor de Omgevingswet

Digitale Business Transformatie helpt u om uw strategie te vertalen naar een uitvoerbare en keten brede visie op uw organisatie-inrichting. Om de eerste stappen te zetten in uw eigen digitale business transformatie biedt Bvolve Academy de Digitale Business Transformatie Experience. Tijdens deze inspirerende middag gaat u aan de slag met uw eigen digitale casus. Dit kan een lopend of nog te starten project zijn waarin er met digitalisering een bedrijfsresultaat beoogd wordt.

Lees meer over de de Digitale Business Transformatie Experience