Enterprise Architectuur 

Wat is Enterprise Architectuur?

Enterprise Architectuur (EA) is een vakgebied tussen bedrijfskundeinformatiekunde en informatica, met als doel heeft ervoor te zorgen dat een organisatie zich in al haar geledingen in de gewenste richting ontwikkelt. Het bestudeert de fundamentele ordening van organisaties ende factoren die de ontwikkeling hiervan bepalen. De beschrijving van deze fundamentele ordening vindt plaats met principes en modellen van de huidige en of gewenste situatie. Door vanuit verschillende gezichtspunten naar een organisatie te kijken proberen enterprise architecten beter inzicht te verkrijgen in de manier waarop deze functioneert. Hierbij kan men zich concentreren op bijvoorbeeld de processen, de informatievoorziening of de onderliggende techniek.

Dat gebeurt met behulp van producten zoals modellen van de huidige en de (beoogde) toekomstige situatie (bijvoorbeeld de IST en SOLL-architectuur) en projectarchitecturen. EA wordt gebruikt voor het maken van impactanalyses en visualisaties en de ondersteuning van projecten en ontwikkelteams door een kader stellende context te bieden.

 

Wat zijn de voordelen van het werken met EA?

Het werken met EA biedt voordelen:

  • Inzicht en overzicht over alle lagen van de organisatie
  • Vergemakkelijking van de afstemming tussen de bedrijfsstrategie en IT (business-IT alignment)
  • Ondersteuning van programma’s en projecten met inzicht in afhankelijkheden, kaderstelling en de vertaling van de overkoepelende context en visie naar de projectresultaten
  • Input voor het maken van impact of change-analyses
  • Verbetering van de communicatie met en tussen stakeholders
  • Ondersteuning en versterking van de besturing (governance) van de organisatie